Người đăng : Admin Đăng lúc : on Sun Oct 16, 2016 5:05 pm Chuyên Mục :  » Your first category » Basket
Code:
http://huyenthoai20.forumvi.com/
http://hotro74.forumvi.com/c1-category
http://hoaphuong.forumvi.com/#
Người đăng : Admin Đăng lúc : on Sun Oct 16, 2016 5:40 pm Chuyên Mục :  » Your first category » Basket
Code:
http://chiasetonghop.forumotion.com/login
Người đăng : Admin Đăng lúc : on Mon Oct 17, 2016 3:47 pm Chuyên Mục :  » Your first category » Basket
Code:
  <script type="text/javascript">
      //<![CDATA[
      function lang_vi(a) {
          a = a.toLowerCase();
          a = a.replace(/\u00e0|\u00e1|\u1ea1|\u1ea3|\u00e3|\u00e2|\u1ea7|\u1ea5|\u1ead|\u1ea9|\u1eab|\u0103|\u1eb1|\u1eaf|\u1eb7|\u1eb3|\u1eb5/g, "a");
          a = a.replace(/\u00e8|\u00e9|\u1eb9|\u1ebb|\u1ebd|\u00ea|\u1ec1|\u1ebf|\u1ec7|\u1ec3|\u1ec5/g, "e");
          a = a.replace(/\u00ec|\u00ed|\u1ecb|\u1ec9|\u0129/g, "i");
          a = a.replace(/\u00f2|\u00f3|\u1ecd|\u1ecf|\u00f5|\u00f4|\u1ed3|\u1ed1|\u1ed9|\u1ed5|\u1ed7|\u01a1|\u1edd|\u1edb|\u1ee3|\u1edf|\u1ee1/g, "o");
          a = a.replace(/\u00f9|\u00fa|\u1ee5|\u1ee7|\u0169|\u01b0|\u1eeb|\u1ee9|\u1ef1|\u1eed|\u1eef/g,
            "u");
          a = a.replace(/\u1ef3|\u00fd|\u1ef5|\u1ef7|\u1ef9/g, "y");
          a = a.replace(/\u0111/g, "d");
          a = a.replace(/\W+/g, "-");
          a = a.replace(/^\-+|\-+$/g, "");
          a = a.replace(/(-group)$/, "");
          return a.replace(/(-page-\d+)$/, "")
      }
      var path = location.pathname,
          canonical = path + location.search + location.hash;
      /(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/.test(path) && history.replaceState(null, null, canonical.slice(1).replace(/(\-category|\-forum|\-topic|\-group)/, "-" + lang_vi(document.title)));
      //]]>
    </script>
Người đăng : Admin Đăng lúc : on Mon Oct 17, 2016 3:52 pm Chuyên Mục :  » Your first category » Basket
Người đăng : Sponsored content Đăng lúc : Chuyên Mục :  » Your first category » Basket
Bài Cùng Chuyên Mục
Bình Luận